Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh
Bài tiếp theoVăn bản lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì