Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi 2015

 

  Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 03/2/2015 về tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi 2015.

          Lễ phát động tại huyện: Thời gian 08 giờ, ngày 26/2/2015 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Ất mùi) tại Trường THPT Na Rì.

          Lễ phát động tại các xã, thị trấn: Lựa chọn địa điểm và thời gian tổ chức từ ngày 23/2 đến 04/3/2015.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch trọng tâm quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi huyện Na Rì năm 2015
Bài tiếp theoKế hoạch triển khai phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật An toàn thực phẩm và một số văn bản pháp luật quan trọng khác