Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Na Rì

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcHội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Bài tiếp theoNgân hàng CSXH huyện Na Rì – 20 năm đồng hành giúp người dân vươn lên thoát nghèo