Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Na Rì lần thứ I, năm 2017

 

          Ngày 04/4/2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Na Rì  lần thứ I, năm 2017.

          Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn huyện Na Rì  lần thứ I, năm 2017 có chủ đề là “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, được tổ chức từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017 trên phạm vi toàn huyện.

          Thông qua các hoạt động được triển khai trong Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp./. Xem chi tiết ( tại đây).

Bài trướcQuyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Na Rì
Bài tiếp theoNa Rì ban hành công văn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017