Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà người khuyết tật nhân dịp ngày Quốc tế người tàn tật (03/12/2014)

 

          Nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện đối với người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, động viên tinh thần cho người khuyết tật có thêm ý chí và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương.

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 02/12/2014 về việc tổ chức thăm, tặng quà người khuyết tật nhân dịp ngày Quốc tế người tàn tật (03/12/2014)

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcBáo cáo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới