Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

 

           Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và toàn xã hội đối với các gia đình chính sách tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/4/2014 UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 49/KH-UBND về việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

          Theo kế hoạch, UBND huyện sẽ tổ chức 3 đoàn thăm hỏi, tặng quà là các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân của liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tại các xã Văn Học, Cường Lợi, Quang Phong, Dương Sơn, Lạng San, Ân Tình,  thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của huyện. 

          UBND huyện giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị quà, cử cán bộ tham gia các đoàn của huyện tặng quà cho các đối tượng được thăm hỏi theo kế hoạch. Chuẩn bị quà tặng chuyển cho các xã, thị trấn để tặng cho các đối tượng được thăm hỏi theo danh sách đã được đối chiếu. Các cơ quan, ban, ngành liên quan cùng xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.