Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

           Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân.

          Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 23/2/2018 về tổ chức Ngày chạy Olympic vè sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcQuyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018
Bài tiếp theoThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban công tác tháng 02 năm 2018