Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2014

 

          Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình, vận động xã hội góp sức tích cực hơn nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh . Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 07/5/2014 về tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2014.

          Theo kế hoạch gồm có những nội dung: Phát động tháng hành động vì trẻ em; khai mạc hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư nhân dịp hè năm 2014; tổ chức thi tìm hiểu quyền và bảo vệ trẻ em.

          Thời gian tổ chức: 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2014.

          Địa điểm: Hội trường Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcBáo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoKế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam