Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá huyện Na Rì năm 2019

Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá huyện Na Rì năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo thời hạn giải quyết TTHC trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh
Bài tiếp theoVăn bản tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn