Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và doanh nghiệp

           Tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của người dân về quá trình thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường cải cách hành chính, hoàn thiện pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường

          Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-STNMT ngày 01/11/2018 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và doanh nghiệp

          Nội dung Hội nghị đối thoại là tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về những quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; tuyên truyền văn bản pháp luật mới.

          Thời gian tổ chức Hội nghị 8 giờ 00 phút ngày 15/11/2018 tại Hội trường tầng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

          Chi tiết Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và doanh nghiệp (Tại đây).

Bài trướcQuyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, thực hiện hoạt động hè năm 2018
Bài tiếp theoUBND huyện Na Rì tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018