Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Na Rì

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcHội nghị triển khai nhiệm vụ Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022 Cụm xã, thị trấn
Bài tiếp theoTập huấn về chuyển đổi số tại huyện Na Rì