Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Na Rì

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2022
Bài tiếp theoKế hoạch hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2022