Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Na Rì lần thứ II, năm 2014

 

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 08/7/2014 về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Na Rì lần thứ II, năm 2014.

           Nội dung chủ yếu của Đại hội là: Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua; khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình.

          Địa điểm tổ chức tại Hội trường Nhà khách huyện; thời gian tổ chức trong tháng 8 năm 2014.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch giao các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoKế hoạch đi học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và mô hình trồng cây Quế tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.