Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019) (Chi tiết tại đây)

Bài trướcTổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2019
Bài tiếp theoBáo cáo tình hính phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019