Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

        Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

          Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chủ trương, chính sách Nghị quyết 05-NQ/TW đã đề ra nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh nền kinh tế của huyện. Ngày 9/5/2017, UBND huyện Na Rì đã ban hành kế hoạch số 71/KH-UBND để thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

          Theo đó,kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020 trong cơ cấu kinh tế tỉ trọng ngành nông – lâm nghiệp đạt 45%, tiểu thủ công nghiệp 20%, dịch vụ 35%. Phấn đấu có ít nhất 10 mô hình hợp tác xã kiểu mới về sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.Thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 15 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt 32.000 tấn; bình quân lương thực đầu người 780 kg/người. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 87,97 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 25%/năm.  Mỗi năm giải quyết việc làm cho 300 – 350 lao động. Với 8 nhiệm vụ và giải pháp được thực hiện. Chi tiết kế hoạch xem ( tại đây) ./.

Bài trướcTriển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 năm 2016 – 2017
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Na Rì, giai đoạn 2017 – 2020