Kế hoạch thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

 

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đến toàn thể nhân dân; đổi mới nội dung, phương pháp cho phù hợp với từng đối tượng. Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện,bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; ngăn ngừa làm giảm hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên đại bàn.

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/12/2014 về việc thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch tổ chức thăm, tặng quà người khuyết tật nhân dịp ngày Quốc tế người tàn tật (03/12/2014)
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015