Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Na Rì

 

          Giúp cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện phát huy và nâng cao năng lực công tác theo hướng giỏi một nghề, thạo nhiều việc, tránh được sự trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyện môn.

  Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 12/8/2014 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Na Rì.

           Nội dung thực hiện: xác định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi; xác định cán bộ, công chức, viên chức làm các công việc phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; cách thức chuyển đổi vị trí công tác.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch giao Phòng Nội Vụ huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcQuyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014
Bài tiếp theoBáo cáo kết quả kiểm tra thực địa khu vực Bó Mò, thôn Vằng Khít, xã Lương thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn