Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Đền ơn đáp nghĩa năm 2018

           Thực hiện cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm, là tình nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”; “Lá lành đùm lá rách”. Vận động nhân dân, cán bộ, các nhà hảo tâm ủng hộ bằng tiền của, sức lực để giúp đỡ các hộ gia đình chính sách NCC có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để tu bổ đài tưởng niệm, xây dựng, sửa chữa nhà bia ghi tên liệt sĩ; hỗ trợ người có công để xây dựng và sửa chữa nhà ở; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người có công hoặc thân nhân của họ khi bị bệnh tật lâu ngày hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn. Ngày 05/7/2018, UBND huyện Na Rì ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc thực hiện cuộc vận động Đền ơn đáp nghĩa năm 2018.

          Theo đó, chỉ tiêu phấn đấu là:

          1. Phấn đấu 97% số hộ chính sách NCC có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương nơi các hộ gia đình chính sách đang cư trú.

          2. Duy trì 100% hộ chính sách NCC có nhà ở ổn định (theo nhà ở thông thường ở mỗi địa phương).

          3. Duy trì 22 xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

          4. Đảm bảo 100% người có công với cách mạng đến phiên đều được hưởng chế độ điều dưỡng theo quy định.

          5. Bảo quản, tu sửa các nhà bia ghi tên liệt sĩ, tổ chức thăm viếng vào các ngày Lễ, Tết, kỉ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

          Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa”: Theo quy định tại Điều 7 và Điều 8, Chương II Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa” ban hành kèm theo Nghị định 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ.

            8.2. Thời gian tổ chức huy động Quỹ: Từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 31/12/2018 (Thời gian tập trung vận động trong trong tháng 7 năm 2018).

          Tại Kế hoạch giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện./.

Tải về tại đây.

Bài trướcThông báo kết luận phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2018
Bài tiếp theoUỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2018