Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020
Bài tiếp theoThông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Na Rì năm 2021