Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 (chi tiết tại đây)

Bài trướcKhánh thành cầu dân sinh Chang Ngòa
Bài tiếp theoHội thảo góp ý lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Na Rì giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021