Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016 (Tải về)

Bài trướcKế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2016