Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm và mua bán người giai đoạn 2022-2025 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Na Rì

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm và mua bán người giai đoạn 2022-2025 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcThường trực HĐND huyện khảo sát tình hình hoạt động của HĐND xã Dương Sơn, Cư Lễ, Văn Vũ và xã Cường Lợi
Bài tiếp theoHội nghị bồi dưỡng diễn tập Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022