Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Na Rì, giai đoạn 2017 – 2020

         

          Ngày  17/5/2017, UBND huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND  thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2017-2020, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng và hoặc có nguy cơ bất bình đẳng cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Với mục tiêu cụ thể:

           80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp, 50% người dân ở các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới;

          100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới;

          Phấn đấu 100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch (từ cấp phòng trở lên) được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo;

          Phấn đấu 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.

          Nội dung chi tiết xem tại đây ./.

Bài trướcKế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2017