Kế hoạch thực hiện Chương trình “Chung tay vì cộng đồng”

 

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 07/10/2014 về việc thực hiện Chương trình “Chung tay vì cộng đồng”.

          Mục tiêu: Vận động các đối tượng trên toàn huyện đăng ký thuê bao mới của Viettel để trích một phần kinh phí mua bò hỗ trợ hộ nghèo.

          Thời gian: Từ tháng 7 năm 2014 đến hết tháng 12 năm 2015.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Viettel trên địa bàn vận động đông đảo cá nhân, tập thể thuộc đơn vị mình tích cực tham gia chương trình./.

Bài trướcKế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập xuốt đời năm 2014
Bài tiếp theoBáo cáo kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2014.