Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcHuyện đoàn Na Rì tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2022
Bài tiếp theoBan Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khảo sát tại xã Kim Hỷ