Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện năm 2020

Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện năm 2020 (chi tiết tại đây)

Bài trướcBáo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Bài tiếp theoVăn bản về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu