Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

           Nhằm theo dõi việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được xác định là lĩnh vực trọng tâm cần theo dõi trong năm 2018 trên cơ sở nội dung, cách thức thực hiện quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Trên cơ sở theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, bất cập chồng chéo trong các quy định của pháp luật, đề xuất giải pháp  nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật hoặc có giải pháp tổ chức thi hành pháp luật kịp thời, hiệu quả.

          Vừa qua, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2018 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018.

          Theo đó nội dung kế hoạch yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật; cần xác định lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm; các nội dung cần theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật…Xem chi tiết Tại đây ./.

 

Bài trướcQuyết định về việc khen thưởng đột xuất lập thành tích xuất sắc trong công tác khám phá án
Bài tiếp theoBan hành kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Na Rì