Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới năm 2014

 

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/6/2014 về tập huấn, tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới năm 2014.

           Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền Luật Bình đẳng giới và các Nghị định của Chính phủ về lĩnh vực bình đẳng giới tại 3 xã: Kim Hỷ, Lương Thượng, Lạng San

          Mỗi xã 48 học viên gồm: Trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch HLHPN, cán bộ VHXH, cán bộ dân số, Bí thư Chi bộ thôn, trưởng thôn, cộng tác viên dân số, cán bộ y tế thôn, bản, chi hội trưởng chi hội phụ nữ của các thôn

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch giao Phòng Phòng LĐTB&XH phối hợp với Công an, Phòng Tư pháp, Hội liên hiệp phụ nữ huyện tập huấn tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và các Thông tư, Nghị định của Chính phủ về Bình đẳng giới, trong đó trú trọng tuyên truyền Bình đẳng giới trong đời sống xã hội và gia đình./.

Bài trướcBáo cáo giá các loại vật liêu xây dựng tại huyện Na Rì thời điểm tháng 6 năm 2014
Bài tiếp theoBáo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII