Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Na Rì

Thực hiện Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 03/11/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về việc Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Na Rì

Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Chi tiết tại đây

Bài trướcCác đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Lẹng xã Văn Lang
Bài tiếp theoNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Khu Chợ, xã Xuân Dương