Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII)

          Ngày 27/02/2019, Huyện ủy Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 115-KH/HU về việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII).

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã giao Các cấp uỷ đảng tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, phù hợp với địa phương, đơn vị./.

 

Bài trướcCác văn bản tuyên truyền lần 2 tháng 2 năm 2019
Bài tiếp theoKế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019