Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2014 – 2015

          Ngày 13/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2014 – 2015. Nhằm từng bước hạn chế tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích gây ra tại gia đình, trường học và nơi công cộng, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc cho gia đình và góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

          Theo Kế hoạch, mục tiêu đến năm 2015, phấn đấu 100% các huyện, thị xã và 70% xã, phường, thị trấn có kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em (PCTNTTTE) hàng năm; 65% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCTNTTTE; 50% trẻ em và hộ gia đinh tại các địa bàn trọng điểm được tuyên truyền, tập huấn các kiến thức, kỹ năng PCTNTTTE; 50% cán bộ y tế cơ sở và cộng tác viên được phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trẻ bị tai nạn thương tích tại cộng đồng; 40% ngôi nhà gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, 25 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn”, 25 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí “Cộng đồng an toàn”

          Nội dung chính của Kế hoạch tập trung vào tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm PCTNTTTE; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp về PCTNTTTE; xây dựng và nhân rộng các mô hình PCTNTTTE tại cộng đồng; tổ chức các hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

 

Bài trướcKế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014