Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em huyện Na Rì giai đoạn 2014 – 2015

 

  Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 04/8/2014 về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em huyện Na Rì giai đoạn 2014 – 2015

           Nội dung: hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp về PCTNTTTE; xây dựng và nhân rộng các mô hình PCTNTTTE tại cộng đồng; tổ chức các hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch kiểm tra chéo công tác thi đua khối huyện, thị xã năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức thăm, động viên quân nhân dự bị hạng 2 huấn luyện tại Trung đoàn 750 năm 2014