Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản đôn đốc công tác tuyên truyền lần 01 tháng 4 năm 2019
Bài tiếp theoVăn bản tăng cường phòng, chống bệnh Sán dây và ấu trùng sán lợn