Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản huyện Na Rì năm 2015

 

        Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, các chủ hộ chăn nuôi về tác hại của dịch bệnh trong chăn nuôi thủy sản; trách nhiệm của người nuôi trồng thủy sản và của các cấp chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 13/4/2015 về phòng, chống dịch bệnh thủy sản huyện Na Rì năm 2015.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcThông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2015
Bài tiếp theoKế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014 trên đại bàn huyện Na Rì