Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

 

       Nhăm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thực tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 04/3/2015 về phổ biến giáo dục, pháp luật năm 2015.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015
Bài tiếp theoThông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2015