Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020 trên địa bàn huyện

Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020 trên địa bàn huyện (chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo lịch trực của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện Na Rì
Bài tiếp theoVăn bản về việc tham gia đóng góp Chương trình phát hành tem kỷ niệm năm 2022