Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chi tiết tại đây )

Bài trướcThông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBDN huyện Lương Thanh Lộc tại cuộc họp chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị thị trấn Yến Lạc
Bài tiếp theoQuyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 huyện Na Rì