Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 2022-2025

Nhằm cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trịvề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm, có giải pháp thiết thực, đột phá nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, cơ sở để xây dựng quê hương Na Rì phát triển nhanh, bền vững. Ngày 31/10/2022, Huyện ủy Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 131-KH/HU về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 2022-2025.

Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Chi tiết tại đây

Bài trướcBan Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng huyện hỗ trợ đổ bê tông xây dựng 02 sân cầu lông cho trường THCS Yến Lạc
Bài tiếp theoKhu dân cư thôn Nà Ngòa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc