Kế hoạch kiểm tra chéo công tác thi đua khối huyện, thị xã năm 2014

 

          Thông qua kiểm tra chéo để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp, cách thức thực hiện các phong trào thi đua trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm theo từng tiêu chí.

  Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 04/8/2014 về kiểm tra chéo công tác thi đua khối huyện, thị xã năm 2014.

           Nội dung kiểm tra: công tác lãnh đao, chỉ đạo và ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai công tác TĐKT, tổ chức và phát động phong trào thi đua của đơn vị được kiểm tra; kết quả triển khai các nội dung đã ký kết giao ước thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị được kiểm tra.

          Đơn vị kiểm tra: UBND huyện Na rì

          Đơn vị được kiểm tra: UBND huyện Chợ Mới

          Thời gian kiểm tra: dự kiến 01 ngày, 8h00 ngày 21 tháng 8 năm 2014

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch giao cụ thể nội dung kiểm tra cho đơn vị được kiểm tra và đoàn kiểm tra trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcBáo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích lúa vụ xuân năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em huyện Na Rì giai đoạn 2014 – 2015