Kế hoạch hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2022

Tuyên truyền vận động nâng cao nhật thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện; Vận động được nhiều người tự nguyện đăng ký và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện, tổ chức được nhiều đợt hiến máu tình nguyện; Xây dựng được các đội hiến máu tình nguyện dự bị để sẵn sàng hiến máu khi cần thiết. Ngày 29/7/2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2022

Tại Kế hoạch đã giao các đơn vị tổ chức thực hiện

Chi tiết tại đây

 

Bài trướcKế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện Na Rì