Kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Na Rì

Kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì tổ chức Giải Việt dã trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao huyện Na Rì lần thứ VII, năm 2021
Bài tiếp theoBáo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021