Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay (chi tiết tại đây)

Bài trướcKế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì, năm 2021-2022
Bài tiếp theoUBND huyện Na Rì triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ