Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Bài tiếp theoKế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019