Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015,  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cơ sở về tầm quan trọng của công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL; Đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên phạm vi toàn huyện đạt chất lượng cao phù hợp với với quy định của pháp luật. Ngày 03/01/2023, UBND huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023.

Tại Kế hoạch đã giao Phòng Tư Pháp là đầu mối tham mưu giúp UBND huyện tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra, xử lý những văn bản QPPL do UBND huyện ban hành có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật.

Chi tiết tại đây

Bài trướcHội nghị giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Bài tiếp theoUB MTTQ huyện khóa XVI tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024