Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng, hoạt động MTTQ và các đoàn thể 3 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 29/9/2022, Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng, hoạt động MTTQ và các đoàn thể 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, UBMTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thăm nắm tình hình nhân dân, làm tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể huyện đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác của ngành và các nhiệm vụ trọng tâm của huyện ngay từ đầu năm. Tham gia tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp tết nguyên đán; làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác vệ sinh môi trường

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2022 như: Công tác nắm tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc, có nơi chưa sâu sát, nhiều vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở chậm được phản ánh. Hoạt động tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là chất lượng công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy chưa cao. Các mô hình mới, thiết thực hóa chủ trương về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, vệ sinh môi trường, phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng…xuất hiện chưa nhiều, chưa rõ nét. Nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội nơi chậm chuyển biến. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để phát triển đảng gặp nhiều khó khăn. Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động tại cơ sở còn hạn hẹp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục xác định tầm quan trọng của việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành, nhất là những nội dung liên quan mật thiết đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân để lựa chọn nội dung tập trung thực hiện. Tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương liên quan đến nhiệm vụ, hoạt động của MTTQ và các hội đoàn thể. Thường xuyên quan tâm thiết thực tới hoạt động của chi đoàn, chi hội ở cơ sở, nhất là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng.

 Chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công trong 03 Chương trình MTQG trên địa bàn; trong đó, cần tập trung định hướng truyên truyền phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, trong đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát đặc biệt trong công tác lồng ghép phù hợp và tạo ra sức mạnh tổng hợp. Khối mặt trận đoàn thể thực hiện nhiệm vụ phải gắn với quy chế dân chủ ở cơ sở, theo chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề liên quan mật thiết tới đời sống đoàn viên, hội viên và nhân dân.Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiêm phòng Covid-19 tren địa bàn huyện.

Tăng cường hoạt động bám nắm cơ sở, giúp đỡ các xã được phân công phụ trách. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu Nhân dân trong việc lắng nghe, tiếp thu, truyền tải và giám sát việc giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị các cấp.../.

Quốc Khánh

Bài trướcHội người cao tuổi thị trấn Yến Lạc tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi và Tháng hành động Người cao tuổi Việt Nam
Bài tiếp theoNghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 1)