Huyện ủy Na Rì xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

           Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XII của Đảng. 

          Nội dung tuyên truyền tập trung ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 

          Trong ngày 19/01/2020 Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức hoạt động dâng hương Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ huyện, dâng hương Nhà văn hóa truyền thống huyện và gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng với thành phần gồm lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện; cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn; các cá nhân được phong tặng các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đang cư trú tại huyện Na Rì; các thành viên Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND, MTTQ và các đoàn thể huyện.

          Đối với hoạt động văn hóa, thể thao, Huyện ủy chỉ đạo tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi các cơ quan cấp huyện, tổ chức đêm văn nghệ chào mừng vào hồi 19h30’ ngày 03/2/2020.

Bài trướcThông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Bài tiếp theoQuyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020