Huyện Na Rì tổ chức tập huấn kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính năm 2013

 

 

Đ/c Nông Tư Khoa – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn

         

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên pháp luật của tỉnh triển khai một số nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 và giải thích những vấn đề còn vướng mắc tại địa phương, chỉ ra những sai sót thường gặp trong quá trình tham mưu xử phạt hành chính trong thời gian qua như: Tiến hành xử lý vụ việc không đúng quy trình, sử dụng biểu mẫu sai qui định, xác định thẩm quyền xử phạt không đúng, hồ sơ xử phạt không chặt chẽ và đưa ra các tình huống pháp lý phát sinh từ thực tế để các học viên tham khảo rút kinh nghiệm trong quá trình công tác.

          Lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở làm tốt công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa./.