Hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng

           Cùng với sự phát triển của công nghệ và mạng Internet, các mạng xã hội có thể rất hữu ích giúp tăng cường sự trao đổi, chia sẻ thông tin và khả năng kết nối bạn bè. Tuy nhiên mặt trái cũng còn nhiều rủi ro cho người dùng như hình thức lừa đảo trực tuyến.

          Để nâng cao cảnh giác cho người sử dụng Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra một số hướng dẫn cơ bản nhằm tự ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi tham gia trên môi trường mạng.

          Chi tiết Hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng  (Tại đây).

Bài trướcThông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường trực UBND huyện mở rộng ngày 13/11/2018
Bài tiếp theoNội dung tuyên truyền lần 2 tháng 10 năm 2018