Hướng dẫn hoạt động và tổ chức bình xét của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn huyện Na Rì

Hướng dẫn hoạt động và tổ chức bình xét của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoHội nghị TXCT sau kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Na Rì