Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới (chi tiết tại đây)

Bài trướcBan Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại Kim Lư
Bài tiếp theoĐồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại các điểm tiêm phòng Covid-19