Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước.

 

          Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Tài liệu “Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước”. Nội dung hướng dẫn bao gồm: Các thành phần cơ bản, các yêu cầu an toàn cơ bản và phương án thực thi để bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

          Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tài liệu để áp dụng khi tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước theo đúng quy định.

          Tài liệu tải về tại tệp đính kèm

 

Bài trướcKế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập xuốt đời năm 2019
Bài tiếp theoTăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản